Centrum Rozwoju Zawodowego

Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.
Naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom gotowych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z oferty Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami nie tylko krajowymi, ale także zagranicznymi, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań naszym klientom.
Naszą misją jest również budowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami zawodowymi (technika i szkoły branżowe) oraz szkolnictwem wyższym.
Wykorzystując nasze doświadczenie pomagamy pracodawcom i szkołom w budowaniu dobrych relacji do dalszej współpracy. Jednocześnie mając na uwadze potrzebę wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie preorientacji zawodowej zapraszamy szkoły, rodziców i młodzież do zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia w szczególności w obszarze szkolnictwa zawodowego. Prezentowane przez nas informacje pozwolą na uniknięcie błędów w wyborze kolejnego etapu edukacji, prezentując ofertę praktyk zawodowych i staży oferowanych przez pracodawców z terenu Wielkopolski a także istotnych zmian zachodzących na rynku pracy.
Mapa Karier
Pracodawcom natomiast umożliwiamy przedstawienie ofert odbycia praktyk oraz ofert pracy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.
Wspierając rozwój nowego modelu szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC© włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększania mobilności zawodowej. Firma INTJO bardzo mocno angażuje się w promowanie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji szczególnie w kontekście wprowadzanych kwalifikacji rynkowych, które są bezpośrednią odpowiedzią na za zapotrzebowanie rynku pracy.
Kwalifikacje w systemie VCC©
Dla naszych klientów indywidualnych (osób poszukujących pracy lub osoby które chcą się przekwalifikować zawodowo) - dobieramy odpowiednią ścieżkę kompetencyjną, realizujemy szkolenia, przeprowadzamy egzaminy (potwierdzone uznanymi certyfikatami na całą UE) i pomagamy w uzyskaniu odpowiedniej pracy (zapewniamy obsługę takich procesów jak: badania lekarskie, transport na miejsce pracy, mieszkanie, ubrania robocze, niezbędny sprzęt do pracy itp.).
Z kolei przedsiębiorcom oferujemy pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach i uzupełnienie ich kompetencji pod konkretne wymagania stawiane przez pracodawcę, dzięki czemu nie tylko optymalizujemy czas wdrażania nowego pracownika, ale także koszty związane z doszkalaniem.