Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Zdobycie odpowiednich uprawnień są legitymizacją do podjęcia pracy jako operator wózków widłowych. Jest to praca w głównej mierze skupiająca się na rozmieszczaniu towarów na magazynie/składzie. Praca operatora może wydawać się z pozoru łatwa, ale wymagana jest w niej duża dokładność, spokój i odpowiedzialność. Brak odpowiednich umiejętności operatora wózka widłowego może prowadzić do strat finansowych i narażenia osób pracujących w danym miejscu.

Czas trwania, cena i warunki finansowania szkolenia

Liczba godzin kursu - 38
Koszt – 1 000 zł (cena zawiera koszt egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)
Możliwość dofinansowania do 100 % wartości szkolenia.

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)