Język angielski dla pracowników biurowych

Język angielski dla pracowników biurowych

Język angielski dla pracowników biurowych

Język angielski dla pracowników biurowych – moduł przeznaczony dla osób które wiążą swoją karierę z pracą biurową w środowisku anglojęzycznym.
Program kursu rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy w środowisku biurowym. Umiejętności komunikacyjne obejmują kontakt ze współpracownikami i przełożonymi dotyczący obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontakt z klientami, zarówno bezpośredni i telefoniczny, jak i korespondencyjny. Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub obsługi klienta posługującego się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka jak i poprawności kulturowej.
Liczba godzin 50
Cena 2500 zł (możliwość dofinansowania 90% wartości szkolenia)
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu Vocational Competence Certificate

Plan szkolenia

 1. Daty, godziny, zwroty grzecznościowe służące do przyjęcia klienta umówionego na spotkanie
 2. Rodzaje firm, hierarchia firmy, kwalifikacje personelu, główne obowiązki na różnych stanowiskach
 3. Neutralne tematy typowe dla rozmowy towarzyskiej.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku biurowym, określenie zawartości apteczki, służby alarmowe
 5. Szczegółowy zakres i opis obowiązków pracownika biurowego
 6. Sprzęt i urządzenia biurowe oraz ich użycie i obsługa
 7. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe
 8. Zasady tworzenia notatek
 9. Internet i jego zastosowanie w komunikacji i zarządzaniu informacją w środowisku biurowym
 10. Zastosowanie wiadomości mailowych w komunikacji biznesowej
 11. Organizacja pracy w dziale sprzedaży, obowiązki pracownika działu sprzedaży
 12. Pisanie raportów
 13. Metody marketingowe oraz ich opis, obowiązki personelu zatrudnionego w dziale marketingu firmy
 14. Przydzielanie zadań podwładnym, monitorowanie ich pracy i sugerowanie sposobów poprawienia jakości pracy
 15. Zasady prowadzenia korespondencji z klientem
 16. Strój i wygląd, rozróżnianie elementów stroju i wizerunku formalnego i nieformalnego; kolokacje słów związanych ze strojem
 17. Zawody i stanowiska związane z pracą biurową, metody poszukiwania pracy, etapy kariery zawodowej
 18. Poszukiwanie pracy: ogłoszenie o pracę, skróty i akronimy, podanie o pracę, CV i list motywacyjny

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)