Informacje Dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Technologii Edukacyjnych "INTJO" Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, NIP 668-199-81-31
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@intjo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia, konferencji oraz innej formy doskonalenia – uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, innej formy doskonalenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingu i promocji usług szkoleniowych, konferencyjnych, innej formy doskonalenia prowadzonych przez Centrum Technologii Edukacyjnych "INTJO" Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
  • wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy Centrum Technologii Edukacyjnych "INTJO" Sp. z o.o. oraz współpracownicy, min trenerzy, eksperci
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
  • w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, konferencji, innej formy doskonalenia do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • w związku z marketingiem i promocją produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, innych formach doskonalenia.
 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.