Nauczanie zdalne a praca z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczanie zdalne a praca z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program spotkania:
  1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
  2. TIK (Technologie informacyjno – komunikacyjne) w nauczaniu zdalnym.
  3. Zadania pedagoga, psychologa i innych specjalistów w zdalnym nauczaniu.
  4. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
  5. Sposoby dostosowywania wymagań i zaleceń do specyfiki e-learningu oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  6. Praktyczne przykłady pracy z dzieckiem ze SPE oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w zdalnym nauczaniu.
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)