Szkolenie dla nauczycieli „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać?"

Szkolenie dla nauczycieli „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać?"

W ostatnich latach niemal we wszystkich szkołach prowadzi się mniej lub bardziej intensywne działania zmierzające do zapobiegania agresji i przemocy, jednocześnie jednak wielu pedagogów odczuwa frustrację z powodu niskiej skuteczności tych działań. Nasuwa się pytanie: dlaczego tak trudno efektywnie reagować na przejawy agresywnych postaw dzieci i młodzieży?
Skuteczne działania powinny zatem uwzględniać pracę we wszystkich wymienionych obszarach. Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie sposobu tworzenia szkolnego systemu przeciwdziałania agresji i przemocy, na który składają się zarówno działania profilaktyczne, jak i interwencyjne.
W części pierwszej zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące natury zjawisk agresji i przemocy oraz psychologiczna charakterystyka ról przyjmowanych przez uczniów w procesie przemocy – sprawcy, ofiary i świadka oraz problem agresji i przemocy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Część druga zawiera propozycje systemowych działań możliwych do podjęcia w szkole oraz wskazówki dotyczące sposobów postępowania wobec uczniów: sprawców, ofiar, świadków agresji i przemocy oraz rodziców.
Czas trwania szkolenie: 3 godziny dydaktyczne

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)