Centrum Egzaminacyjne

Przejdź do: Telc, VCC
Dostarczamy kompleksowego wsparcia edukacyjnego oferując podnoszenie kompetencji językowych z równoczesną możliwością udokumentowania swoich kwalifikacji w ramach oferowanych szkoleń językowych. Szkolenia charakteryzują się najwyższą jakością oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Nasze Centrum Egzaminacyjne pozwala nam przeprowadzać egzaminy z zakresu certyfikatu TELC oraz VCC. Realizujemy szkolenia zarówno w zakresie języka obcego ogólnego jak również dedykowane szkolenia z zakresu języka zawodowego, języka biznesowego oraz języka używanego w administracji publicznej.

Telc
Telc

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą ponad czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Egzaminy The European Language Certificates – telc kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie.
Centrum Egzaminacyjne telc w Turku jest licencjonowaną instytucją partnerską telc GmbH. Egzaminy telc w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego.
Międzynarodowe egzaminy telc – language tests, jako egzaminy językowe o ukierunkowaniu międzynarodowym, dzięki swej rzetelnej i uczciwej ocenie wyników kandydatów oferują większe możliwości w świecie naznaczonym mobilnością.
Uzyskanie certyfikatu telc, to: szansa zdobycia dobrego zawodu, szansa szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.
I Ty to potrafisz!
Pełna gama egzaminów językowych The European Language Certificates–telc obejmuje:
ZDAJESZ EGZAMIN KIEDY CHCESZ!
Nasze Centrum Egzaminacyjne telc w Turku jest licencjonowaną instytucją partnerską telc GmbH. Elastyczny system egzaminacyjny uwzględnia oczekiwania kandydatów, to Ty decydujesz o dacie egzaminu!

VCC
VCC

Egzamin z języka obcego VCC sprawdza kwalifikacje językowe testowanych kandydatów. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie poziomy zaawansowania (od A1 do C2) zdefiniowane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia (CEFR) z następujących języków:
CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) to system określenia poziomów zaawansowania językowego rekomendowany przez Radę Europy w 2001 roku, będący obecnie ogólnoeuropejskim standardem oceniania poziomu znajomości języka obcego. Kryteria zaawansowania językowego podajemy za stroną Europass.
Do procesu certyfikacji używamy najnowszych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny. Za proces egzaminowania odpowiadają doświadczeni i sprawdzeni egzaminatorzy. Dodatkowo, arkusze egzaminacyjne mogą podlegać dodatkowej weryfikacji przez ekspertów wyznaczonych przez Fundację VCC.
Wszystkie certyfikaty językowe VCC są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci otrzymują suplement opisujący każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.
Certyfikat VCC jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.