Szkolenie dla nauczycieli „Jak rozmawiać z uczniem – zasady komunikacji”

Szkolenie dla nauczycieli „Jak rozmawiać z uczniem – zasady komunikacji”

Program spotkania:
 1. Jak nauczyciel może prowokować zachowania trudne ucznia/jak uczeń może prowokować nauczyciela
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna; przykłady barier komunikacyjnych, umiejętności ułatwiające nawiązanie kontaktu
 3. Ćwiczenia i rozwiązania poprawiające umiejętności komunikowania się z uczniami
  1. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
  2. Nadawanie komunikatu typu „Ja”
  3. Jak zwiększyć poczucie własnej wartości i samoświadomość
  4. Rozwiązania poprawiające komunikację między nauczycielem a zespołem klasowym
Czas trwania 2-3 godziny dydaktyczne

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)