Kurs uprawnienia SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru

Kurs uprawnienia SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru

Kurs uprawnienia SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
Uprawnienia elektryczne i energetyczne to szereg uprawnień, które są wymagane ustawowo dla wszystkich osób, pracujących z urządzeniami elektroenergetycznymi. Tego rodzaju kwalifikacje są niezbędne, by podjąć pracę przy konserwacji, remontach, montażach, eksploatacji i kontrolach urządzeń.

Czas trwania, cena i warunki finansowania szkolenia

Liczba godzin kursu - 8
Koszt – 1 000 zł (cena zawiera koszt egzaminu przed komisją Urzędu Regulacji Energetycznej)
Możliwość dofinansowania do 100% wartości szkolenia

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)