Język obcy w administracji publicznej

Podstawowym celem programu nauczania języków obcych jest opanowanie przez słuchaczy języka specjalistycznego w stopniu pozwalającym na swobodną pracę w administracji publicznej.

Intensywne zajęcia językowe nastawione na konkretną tematykę i mają na celu udoskonalenie wybranych umiejętności. Pozwalają urzędnikowi w krótkim czasie na pogłębienie kompetencji językowych w dziedzinie administracji publicznej.

Ukończenie naszych kursów językowych umożliwi pracownikom urzędów m.in.:

Porozumiewanie się z klientem oraz z współpracownikami w języku obcym
Posługiwanie się bogatym specjalistycznym słownictwem związane z wykonywaniem zadań służbowych w urzędzie
Obsługę klienta zagranicznego
Prezentowanie organu administracji na forum międzynarodowym
Prowadzenie korespondencji w języku obcym
Sporządzanie pism urzędowych
Tłumaczenie na język polski korespondencji

Planowane terminy szkolenia:

W tej chwili to szklenie nie ma jeszcze określonego terminu. Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełmic ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) morzesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail
Wprowadż hasło