Oferta językowa dla firm i instytucji

Szkoła językowa "Intjo" oferuje kompleksową obsługę szkoleń językowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji krajowych i międzynarodowych, instytucji sektora administracji państwowej, instytucji edukacyjnych.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Kursy prowadzone są przez doświadczonych Native Speakers. Nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy.

Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy

Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy oferujemy w języku angielskim, niemieckim oraz francuski. Na zajęciach wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy związany z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem na polu zawodowym.

Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne kierujemy do osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu: prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, itp. Aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj. fragmenty artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, case studies.