Szkolenia

...
Kurs językowy indywidualny
Więcej informacji
...
Kurs językowy grupowy
Więcej informacji
...
Kurs przygotowujący do egzaminu językowego TELC
Więcej informacji
...
Język obcy w przedsiębiorstwie
Więcej informacji
...
Język obcy w administracji publicznej
Więcej informacji
...
Microsoft Word
Więcej informacji
...
Microsoft Excel (podstawy)
Więcej informacji
...
Microsoft Excel (zaawansowany)
Więcej informacji
...
Microsoft Power Point
Więcej informacji
...
Microsoft Office 365 dla użytkowników
Więcej informacji
...
Microsoft Office 365 dla administratorów
Więcej informacji
...
Administrator sieci
Więcej informacji
...
Grafik komputerowy
Więcej informacji
...
Logistyk spedytor
Więcej informacji
...
Pracownik obsługi biurowej
Więcej informacji
...
Sekretera
Więcej informacji