Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Komputerowe projektowanie CAD ma bardzo duże zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle. Trudno sobie wyobrazić powstanie jakiegokolwiek elementu: śruby, części samochodowej, komputera lub też obiektu, począwszy od przydrożnej tablicy z reklamami, poprzez domy, aż do mostów i hal, bez uprzedniego zaprojektowania i dokumentacji w środowisku CAD.
Zapotrzebowanie zarówno w przemyśle, jak i wśród licznych biur projektowych, na specjalistów w zakresie projektowania w środowisku CAD 2D i 3D otwiera przed znającymi te zagadnienia szerokie możliwości kariery zawodowej. Komputerowe projektowanie CAD 2D i 3D jest ukierunkowane na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD.

Cele szkoleniaa

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania przestrzennego z wykorzystaniem systemu CAD.
Zapoznanie z metodyką projektowania przestrzennego 3D. Stosując projektowanie w przestrzeni możliwe jest zwiększenie wydajności oraz jakości tworzonych projektów konstrukcyjnych w stosunku do innych metod. Możliwości wizualizacji i analizy przestrzennej w tym montażu elementów i wykrywania kolizji. Przygotowanie zapisu konstrukcji w postaci modelu 3D umożliwia łatwiejsze przygotowanie programów dla maszyn i urządzeń CNC.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu metodyki projektowania przestrzennego. Potrafi tworzyć szkice na płaszczyznach w przestrzeni. Potrafi tworzyć i modyfikować bryły przestrzenne na bazie szkiców, dodawać elementy geometryczne oraz modyfikować w zależnie od potrzeb wprowadzania zmian. Potrafi tworzyć złożenia i rysunki 2D oraz przeprowadzać analizy wymiarowe oraz kolizji.

Czas trwania, cena i warunki finansowania szkolenia

Liczba godzin kursu - 35
Koszt – 3 000zł (cena zawiera koszt certyfikatu Vocational Competence Certificate)
Możliwość dofinansowania do 100% wartości szkolenia

Plan szkolenia

 1. Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej
  1. Podstawowe wiadomości
   • Uruchamianie programu oraz omówienie środowiska graficznego
   • Przycisk Menu
   • Pasek narzędzi szybkiego dostępu
   • Karty narzędzi
   • Panele narzędzi
   • Wyświetlanie paska menu
   • Obszary robocze
   • Standardy rysunkowe
  2. Układy współrzędnych
   • Układ współrzędnych prostokątnych
   • Układ współrzędnych walcowych
   • Układ współrzędnych sferycznych
   • Jednostki rysowania/jednostki pracy
   • Zakres rysunku
  3. Podstawowe operacje na plikach
   • Otwieranie rysunku
   • Tworzenie nowego rysunku
   • Zapisywanie rysunku
   • Zmiana nazwy i lokalizacji bieżącego rysunku
  4. Zarządzanie danymi graficznymi
   • Szablony programu
   • Zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format)
   • Importowanie rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format)
  5. Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy
 2.  
 3. Tworzenie obiektów
  1. Rysowanie prostych obiektów
   • Linia
   • Polilinia
   • Prostokąt
   • Wielokąty
   • Okrąg
   • Elipsa
   • Łuk
   • Splajn
  2. Tworzenie kreskowania, wypełnienia i przykrycia
  3. Obiekty tekstowe
   • Tekst jednowierszowy
   • Tekst wielowierszowy
 4.   Edycja obiektów
  1. Zaznaczanie obiektów
   • Metody selekcji
   • Wybór za pomocą okna
   • Wybór za pomocą lassa
   • Praca z uchwytami
  2. Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów
  3. Warstwy
   • Określanie i modyfikacja cech warstwy
   • Zmiana nazwy warstwy
   • Zmiana koloru warstwy
   • Określanie statusu warstw
  4. Modyfikacja obiektów
   • Kopiowanie obiektów
   • Wymazywanie (usuwanie) obiektów z rysunku
   • Przesuwanie
   • Obracanie
   • Skalowanie
   • Tworzenie szyku prostokątnego i biegunowego
   • Wydłużanie
   • Ucinanie
   • Zaokrąglanie krawędzi
   • Fazowanie krawędzi
   • Rozbijanie obiektów
 5. Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie
  1. Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego
   • Stosowanie siatki i skoku
   • Stosowanie współrzędnych
   • Tryby lokalizacji
  2. Wymiarowanie obiektów
   • Wymiar liniowy
   • Wymiar wyrównany
   • Współrzędne
   • Wymiarowanie promienia, średnicy lub długości łuku
   • Wymiar kątowy
   • Wymiar szeregowy
   • Wymiar od bazy
   • Szybkie wymiarowanie
   • Edycja wymiarów
  3. Style wymiarowania
   • Tworzenie własnych stylów wymiarowania
   • Edycja stylu wymiarowania
   • Ustawienie stylu wymiarowania jako stylu bieżącego
 6. Bloki
  1. Definiowanie bloku na rysunku i jego zapis
  2. Wstawianie bloku
   • Uwzględnienie cech wstawianego bloku
  3. Edytowanie bloku
 7. Modelowanie bryłowe (ACIS)
  1. Układy współprzędnych
  2. Omówienie tworzenia brył 3D
   • KOSTKA
   • STOŻEK
   • WALEC
   • KLIN
   • OSTROSŁUP
   • TORUS
  3. Bryły złożone
   • Historia brył 3D
   • SUMA
   • RÓŻNICA
   • ILOCZYN
   • WYCIĄGNIJ
   • SKOS (Przeciągnięcie)
   • PRZEKRĘĆ
 8. Oglądanie rysunku w przestrzeni
  1. Rzutowania perspektywiczne
  2. Style wizualne
 9. Nawigacja 3D
  1. Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D
   • 3DORBITA
   • 3DWORBITA
   • 3DCORBITA
   • 3DODLEG
   • 3DKAMERA
 10. Rysowanie precyzyjne 3D
  1. Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów
   • Wyświetlanie metauchwytów
   • Przełączanie między metauchwytami
  2. Przesuwanie obiektów 3D
  3. Ograniczanie przesunięcia do osi
  4. Ograniczanie przesunięcia do płaszczyzny
  5. Obracanie obiektów 3D
  6. Procedura
  7. Skalowanie proporcjonalne brył 3D
 11. Wydruk
  1. Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru
   • Tworzenie rzutni
   • Skala rzutni
  2. Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru
   • Tworzenie arkuszy
   • Modyfikacja arkuszy
  3. Ustalanie parametrów wydruku
   • Wybór plotera/drukarki
   • Określenie zakresu wydruku
   • Określenie skali wydruku
   • Określenie orientacji arkusza
   • Określenie rozmiaru papieru
  4. Zasady przygotowania formatki rysunkowej
   • Formaty rysunkowe dla nowego szablonu formatki
   • Linie rysunkowe stosowane w formatce rysunkowej (według normy PN-82/N-01616)

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)